centra.cz » GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

24.05.2018

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu, nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Platnosti nabývá od 25. 5. 2018. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Společnost CENTRA a.s. je v roli správce i zpracovatele osobních údajů. Centra a.s. má všechny potřebné dokumenty a technická opatření v souladu s novým nařízením.

Byl jmenován DPO - Pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož hlavním úkolem je monitorovat soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů a školení zaměstnanců.

DPO - Ing. Ivan Sequens, dpo@centra.eu.

Více informací naleznete zde nebo v záložce na úvodní stránce GDPR - Ochrana osobních údajů.

 

Michaela Kotrčová


Soubory: