centra.cz » Vyhodnocení průzkumu spokojenosti klientů


Vyhodnocení průzkumu spokojenosti klientů

01.03.2017

Stejně jako v minulých letech společnost CENTRA a.s. oslovila všechny své klienty pro vyjádření názorů na kvalitu poskytovaných služeb a celkovou úroveň spolupráce za rok 2016.

Výsledky tohoto průzkumu jsou pro společnost velmi důležitým faktem vedoucím k neustálému zlepšování péče o klienty a vodítkem k docílení správného směru ke klientově plné spokojenosti.

Děkujeme všem klientům, kteří vrátili vyplněný dotazník. Pozitivní hodnocení naší činnosti nás těší a velmi si spolupráce vážíme. Negativní hodnocení, připomínky a požadavky mají pro nás též velký význam a na jejich řešení budeme soustavně pracovat.


Michaela Kotrčová


Soubory: