centra.cz » Pro dodavatele


Pro dodavatele

Níže naleznete ke stažení dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - výměna rizik zaměstnanců.

- informace o rizicích jednotlivých profesí zaměstnanců společnosti CENTRA a.s.
 
- vzorový formulář pro předání rizik jednotlivých profesí zaměstnanců dodavatelů

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: