centra.cz » Pro dodavatele


Pro dodavatele

Níže naleznete ke stažení dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - výměna rizik zaměstnanců.

- informace o rizicích jednotlivých profesí zaměstnanců společnosti CENTRA a.s.
 
- vzorový formulář pro předání rizik jednotlivých profesí zaměstnanců dodavatelů


- seznámení s integrovaným systémem řízení (ISŘ) v CENTRA a.s.
  
/website/download/pro-dodavatele/isr-zasady-pro-dodavatele.pdf
     

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: