centra.cz » Služby » Správa nemovitostí


Správa nemovitostí

Divize správy nemovitostí je divizí, která má historii v počátcích založení společnosti. 


Divize vykonává komplexní správu nemovitostí v celém spektru vlastnické struktury v rámci území hlavního města Prahy i mimo hlavní město v rámci České republiky. Našimi klienty tak jsou hlavní město, městské části, obce, bytová družstva, společen. vlastníků či individuální vlastníci. Z důvodu odlišností při správě různých typů vlastnictví a objemu spravovaných objektů došlo k rozdělení divize na DSN I, která se specializuje na soukromé vlastnictví a DSN II, která spravuje zejména pro sektor veřejný.Provozně-technická činnost
Poskytujeme komplexní služby - převzetí objektu do správy, smluvní zajištění dodávek médií, úklid, běžnou preventivní údržbu objektů včetně nepřetržité havarijní služby, provoz tepelných zdrojů, vzduchotechnických zařízení, servis výtahů, zajištění veškerých předepsaných revizí, provoz parkovišť, provoz recepcí včetně strážní a hlídací služby, marketingové služby.

Ekonomická činnost
Součástí ekonomické činnosti je především uzavírání nájemních smluv v zastoupení vlastníka, dále výpočet úhrad za dodávku služeb, inkaso plateb a výplata přeplatků či inkaso nedoplatků včetně vymáhání pohledávek za neplatiči, evidence veškerých plateb, vyúčtování služeb spojených s užíváním pronajatých prostor a příprava rozpočtů na příští období.

Pro vlastníky objektů vedeme kompletní účetní evidenci podvojným způsobem včetně zpracování daňového přiznání pro daň z příjmů a zpracování daňových přiznání pro daň z nemovitosti.

Právní činnost
Pro vlastníky nebo pro budoucí vlastníky jednotlivých bytů či obytných domů zajišťujeme komplexní právní servis včetně založení všech druhů právnických osob - společenství vlastníků apod., sepsání veškerých potřebných dokumentů, zajištění zápisu do obchodního rejstříku a následné průběžné právní poradenství ve všech oblastech správy nemovitostí.

KONTAKTUJTE NÁS:

Ředitelství správy nemovitostí
Na Zatlance 1350/13, Praha 5
rdsn@centra.eu
Tel.: +420 251 119 434

Ředitel divize správy nemovitostí
Na Zatlance 1350/13, Praha 5
Jiří Mejdrech
mejdrech@centra.eu
Tel.: +420 251 119 432


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: