centra.cz » Služby » Provoz a údržba budov


Provoz a údržba budov

Zajišťujeme každodenní obsluhu, provoz, preventivní údržbu a opravy veškerých objektových technologických zařízení.

Běžná a preventivní údržba je zajišťována na základě předem zpracovaného "Plánu preventivní a údržbové činnosti" a to jak vlastními pracovníky údržby, tak prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Naši pracovníci sledují termíny a v řádném termínu zajišťují dle platné legislativy veškeré revize a prohlídky objektových technologií.


Nepřetržitý dispečink a havarijní služba
Součástí činnosti této divize je zajištění služby nepřetržitého dispečinku pro příjem hlášení závad po 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Zásah na objektu prostřednictvím výjezdu havarijní služby je garantován nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady.

Spolupráce v závěrečné fázi výstavby objektu
Jsme přítomni při montáži technologií a provádění provozních zkoušek a zaregulování objektových technologií v závěrečné fázi výstavby objektu. To nám umožňuje seznámit se podrobně s jednotlivými technologickými celky. Zároveň tak můžeme zajistit správné dokončení instalace technologií a vyhnout se tak případným budoucím garančním opravám, které by narušovali běžný denní chod objektu po jeho uvedení do provozu.

Garanční závady
Jménem majitele objektu uplatňujeme u generálního dodavatele stavby garanční závady a kontrolujeme odstraňování vad a nedodělků z předání objektu majiteli. V případě, že majitel objektu nárokuje tyto vady sám, připravujeme pro něj podklady pro uplatnění garančních závad.

KONTAKTUJTE NÁS:

Ředitelství divize
Na Zatlance 1350/13. Praha 5 
Rostislav Bouchner
bouchner@centra.eu
Tel.: +420 251 119 400
Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: