centra.cz » Služby » Inženýrsko-investiční činnost


Inženýrsko-investiční činnost

Tuto činnost poskytujeme našim klientům již od roku 1995. Zajišťujeme výběrová řízení na dodavatele, doklady k investičním akcím, dozor na stavbě, vypracování krátkodobých i dlouhodobých plánů údržby a investic, roční hospodářské plány a rozpočty.

 Za účelem vytvoření optimálního modelu správy objektů a pro zajištění optimalizace jejich budoucího provozu nabízíme spolupráci v oblasti inženýrské a investiční činnosti již v předprojektové fázi. 

  • Zpracování a vyhodnocení investičního záměru
  • Spolupráce při výběrovém řízení na zpracovatele dokumentace k územnímu řízení
  • Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí
  • Spolupráce při výběrovém řízení na zpracovatele projektu ke stavebnímu řízení
  • Zajištění stavebního povolení - obstarání podkladů a potřebných vyjádření pro stavební povolení
  • Spolupráce při výběrovém řízení na zpracovatele prováděcího projektu
  • Koordinace při zpracování dokumentace pro provedení stavby
  • Spolupráce s investorem při vyhledání dodavatele stavby
  • Výkon technického dozoru stavby
  • Spolupráce po dokončení stavby (technicko-ekonomické vyhodnocení, finanční převod a ukončení stavby)


KONTAKTUJTE NÁS:

Ředitelství divize
Na Zatlance 1350/13, Praha 5
Ing. Lukáš Švajcr
svajcr@centra.eu
Tel.: +420 251 119 440


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: