centra.cz » Služby » Facility management


Facility management

Motto:

Cílem facility managementu je sladit pracovní prostředí v objektu s potřebami uživatelů objektu a s pracovními procesy, které na jednotlivých pracovištích probíhají.


 

Facility management je obor, ke kterému firma svým vývojem již od založení přirozeně směřuje. Komplexnost našich služeb, vykonávaných na vysoce profesionální úrovni odborníky z jednotlivých divizí, nás jednoznačně řadí na vedoucí pozici v tomto oboru.

K zajištění poskytovaných služeb (technický provoz objektu, úklid, ostraha, recepce, ekonomická činnost atd.) nepřistupujeme jako ke skupině jednotlivých prací. V našem pojetí Facility Managementu se jedná o komplexní činnost, kdy jsou tyto služby provázány a řízeny tak, aby v konečném efektu vytvářely v objektu příjemné prostředí odpovídající určení objektu. 

Každý komerční objekt chápeme jako investici majitele objektu. Facility Management poskytujeme na takové úrovni, aby naše práce byla skutečnou přidanou hodnotu zajišťující majiteli objektu návratnost jeho investice - prostřednictvím spokojených nájemníků a plně obsazeného objektu.


Našim klientům nabízíme:

Technický provoz a správa objektů
Údržba a provoz technologií a stavebních částí objektů, údržbářské práce, vnější i vnitřní úklid, zahradnické práce, likvidace odpadů a doprava, požární bezpečnost, inženýrská a investorská činnost atd.

Provoz objektů 
Činnost recepce, ostraha, kontrola pohybu návštěv, řízení parkování v areálu, služby podatelny atd. 

Ekonomická správa 
Fakturace nájemného, fakturace služeb a jejich vyúčtování, sledování plateb a stíhání neplatičů, rozpočty a sledování plnění rozpočtů, daňová problematika, pojištění atd. 

Podpora administrativního provozu
Dodávky kancelářských potřeb, archivace, skartace, zajištění telekomunikačních služeb, kopírovací centrum, pronájem kancelářské techniky atd. 

Sociální zázemí
Catering, nápojové automaty, day-care center, atd. 

Podpůrné provozy
Autodoprava, informační technologie, telekomunikace, atd. 

Poradenská a realitní činnost.

KONTAKTUJTE NÁS:

Ředitelství divize

Na Zatlance 1350/13, Praha 5
Vladimír Peter
peter@centra.eu
tel.: +420 251 119 455


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: