Provoz a údržba budov

 

"Zajišťujeme každodenní obsluhu, provoz, preventivní údržbu a opravy veškerých objektových technologických zařízení. Běžná a preventivní údržba je zajišťována na základě předem zpracovaného "Plánu preventivní a údržbové činnosti" a to jak vlastními pracovníky údržby, tak prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Naši pracovníci sledují termíny a v řádném termínu zajišťují dle platné legislativy veškeré revize a prohlídky objektových technologií."  

 

  • Nepřetržitý dispečink a havarijní služba

Součástí činnosti této divize je zajištění služby nepřetržitého dispečinku pro příjem hlášení závad po 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Zásah na objektu prostřednictvím výjezdu havarijní služby je garantován nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady.
 

  • Spolupráce v závěrečné fázi výstavby objekt

Jsme přítomni při montáži technologií a provádění provozních zkoušek a zaregulování objektových technologií v závěrečné fázi výstavby objektu. To nám umožňuje seznámit se podrobně s jednotlivými technologickými celky. Zároveň tak můžeme zajistit správné dokončení instalace technologií a vyhnout se tak případným budoucím garančním opravám, které by narušovali běžný denní chod objektu po jeho uvedení do provozu.
 

  • Garanční závady

Jménem majitele objektu uplatňujeme u generálního dodavatele stavby garanční závady a kontrolujeme odstraňování vad a nedodělků z předání objektu majiteli. V případě, že majitel objektu nárokuje tyto vady sám, připravujeme pro něj podklady pro uplatnění garančních závad.


Ředitelství divize
Na Zatlance 1350/13
150 00 Praha 5
udrzba@centra.eu

 

Lidé

Rostislav Bouchner

ředitel divize provoz a údržba budov
+420 251 119 435


Rychlý kontakt a důležitá spojení

CENTRA, a.s.
Na Zatlance 1350/13
150 00  Praha 5

IČ: 18628966
DIČ: CZ18628966
  • +420 251 119 400
  • +420 251 119 411
  • info@centra.eu
  • ID datové schránky: p78n6h2

Ozveme se vám