Inženýrsko- investiční činnost

 

"Divize inženýrsko-investiční činnosti zajišťuje výběrová řízení na projektanty a dodavatele stavby, doklady a povolení  ke stavebním akcím, dozory na stavbách, vypracování krátkodobých i dlouhodobých plánů údržby a investic. Za účelem vytvoření optimálního modelu správy objektů a pro zajištění optimalizace jejich budoucího provozu nabízíme spolupráci v oblasti inženýrské a investiční činnosti již od předprojektové fáze do ukončení stavby."

  • Zpracování a vyhodnocení investičního záměru
  • Spolupráce na výběrovém řízení projektanta pro všechny fáze projekčních prací
  • Projednání a zajištění vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení včetně projednání se všemi potřebnými organizacemi a úřady státní správy
  • Spolupráce při výběrovém řízení zhotovitele stavby pro soukromé investory
  • Výkon technického dozoru stavebníka
  • Technicko-ekonomické vyhodnocení po ukončení stavby

Ředitelství divize

Na Zatlance 1350/13
150 00  Praha 5

svajcr@centra.eu 

 

Lidé

Ing. Lukáš Švajcr

ředitel divize inženýring
+420 251 119 440


Rychlý kontakt a důležitá spojení

CENTRA, a.s.
Na Zatlance 1350/13
150 00  Praha 5

IČ: 18628966
DIČ: CZ18628966
  • +420 251 119 400
  • +420 251 119 411
  • info@centra.eu
  • ID datové schránky: p78n6h2

Ozveme se vám